ดร. รัตชยุดา กองบุญ

ดร. รัตชยุดา กองบุญ
Dr. Ratchayuda Kongboon
Ph.D, Energy Engineering, Chiang Mai University, Thailand