ปริญญา​  เขตเมือง​มูล

Name :

ปริญญา​ เขตเมือง​มูล
Parinya​ Ketmuangmoon

Position :

กราฟฟิคดีไซน์

Education :

ปีการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถานบัน
... ... ...

Skills :