นักวิจัย

รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
Assoc. Prof. Dr. Sate SAMPATTAGUL
หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ
ดร. รัตชยุดา กองบุญ
ดร. รัตชยุดา กองบุญ
Dr. Ratchayuda Kongboon
Ph.D, Energy Engineering, Chiang Mai University, Thailand
ดร. สรัลนุช ภู่พิสิฐ
ดร. สรัลนุช ภู่พิสิฐ
Dr. Sarunnoud Phuphisith
D.Eng, Environmental Engineering, The University of Tokyo, Japan
ดร. เอกพร นวภานันท์
ดร. เอกพร นวภานันท์
Dr. Ekkaporn Nawapanan
Ph.D. of Engineering, Energy Engineering Program, Chiang Mai University, Thailand
นางสาวเนตรชนากานต์ สุนันตา
นางสาวเนตรชนากานต์ สุนันตา
Ms. Netchanakan Sununta
M.Eng, Energy Engineering, Chiang Mai University, Thailand
ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาวจินดามณี ป๊อกสอน
นางสาวจินดามณี ป๊อกสอน
Ms.Chindamanee Pokson
M.Eng, Energy Engineering, Chiang Mai University, Thailand
จีระศักดิ์ หลงมะลิ
จีระศักดิ์ หลงมะลิ
Jeerasak longmali
M.Eng, Energy Engineering Chiang Mai University, Thailand
พงศกร สุวรรณภา
พงศกร สุวรรณภา
Pongsakorn Suwannapa
ผู้ช่วยนักวิจัย
เจ้าหน้าที่ธุรการและพัสดุ

นางสาวกฤติยา สละม่วง
นางสาวกฤติยา สละม่วง
Ms. Kittiya Salamuang
Bachelor of Political Science Program, Maejo University, Thailand
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์

นางสาวกนกวรรณ ปัญญากูล
นางสาวกนกวรรณ ปัญญากูล
Ms.Kanokwan Panyakool
Visual communication design, Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL), Thailand
ปริญญา​  เขตเมือง​มูล
ปริญญา​ เขตเมือง​มูล
Parinya​ Ketmuangmoon
กราฟฟิคดีไซน์
แอดมิน

เกรียงศักดิ์ เศวตสวัสดิกุล
เกรียงศักดิ์ เศวตสวัสดิกุล
kriangsak sawatsawaddikul
web developers
นักศึกษา

นางสาวพิชามญชุ์ อินทิยศ
นางสาวพิชามญชุ์ อินทิยศ
Ms.Pichamon Inthiyot
B.Eng Chemical Engineering, Kasetsart University, Thailand
นางสาวฐิฏาพร สุภาษี
นางสาวฐิฏาพร สุภาษี
Titaporn Supasri
M.Eng, Energy Engineering, Chiang Mai University, Thailand
นางสาวกุลธิดา ยะไชย
นางสาวกุลธิดา ยะไชย
Kunlatida Yachai
B.S. Science in Geography, Chiang Mai University, Thailand