ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจ เข้าร่วมสัมนาเรื่อง "การพัฒนาบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน"


ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจ เข้าร่วมสัมนาเรื่อง "การพัฒนาบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน" เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับ การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ระบบบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมภาคเมือง ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 - 13.00 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 8 ตุลาคม 2563