ขอเชิญชวน อปท. เข้าร่วมสัมนาเรื่อง "การพัฒนาบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน"


ขอเชิญชวน อปท. เข้าร่วมสัมนาเรื่อง "การพัฒนาบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน" เพื่อเป็น 1 ใน 30 คน ที่จะได้มีโอกาสทดลองใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ระบบบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมภาคเมือง ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 8 ตุลาคม 2563