การแถลงผลสำเร็จเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานการแถลงผลสำเร็จเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2563
โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วันอังคาร ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ประตูน้ำ