พิธีรับมอบแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และพิธีลงนามความร่วมมือโครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand)


วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ อุทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)