งานแถลงผลสำเร็จโครงการการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร และการจัดการรายงานก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง ประจำปี 2561


หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ จัดงานแถลงผลสำเร็จโครงการการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร

และการจัดการรายงานก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2561

ซึ่งในโครงการมีเทศบาลเข้าร่วมโครงการจำนวน 23 เทศบาล

สนับสนุนโครงการโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มได้ใน www.cfologov.com