การแถลงผลสำเร็จเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ”


วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ ห้องลาดพร้าว ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ