งานเลี้ยงอำลานักศึกษาฝึกงาน ปี 2561


ซัมเมอร์นี้ หน่วยวิจัย 3E ได้มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ

นางสาวโชติวรรณ สุกิตไพบูลย์ และ นางสาวชญาน์ทิพ กุลสุขรังสรรค์

ในการศึกษา วิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน เป็นระยะเวลา 2 เดือน (มิย.-กค.)

ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันสุดท้าย ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัย และเลี้ยงส่งร่วมกัน 


ภาพประกอบ